söndag 2 juni 2013

Kursen är slut!

Sista lektionen har varit, omprovet genomfört och rättat - och betygen ligger på Fronter. Ingen lektion tisdag morgon.

På onsdag springer ni ut. May the force be with you!


("With wings", foto av Kristina Alexandersson, CC)

måndag 27 maj 2013

För säkerhets skull...

att greja morgondagens omprov är för en del av er nödvändigt för att kunna få ett G på kursen. Jag skickar ett sms till er för säkerhets skull, men konstaterar att två av er inte har SMSfunktionen på Fronter aktiverad. Till er skickas en notis på Fronter istället. Som en påminnelse. Det är trots allt så att det här måste klaras av för att man ska kunna få ett G på kursen (och med andra delar avklarade och inlämnade finns det förstås möjligheter till högre betyg också. Men detta är en grundbult i G-kraven. Och vad ni ska kunna - skrev jag om i ett tidigare inlägg.)

söndag 26 maj 2013

Innehåll omprovet filmhistoria

1. 3 femminutersfilmer om tidig film, USA och filmen samt svensk films guldålder
2. Två texter från Svenska Filminstitutet (ligger överst i länklistan: en om censur (som beskriver tidig filmutveckling också) och en om Charlie Chaplin).

+ naturligtvis kunskaper man kan ha inhämtat genom att ha sett utdrag ur filmer som Det stora tågrånet, Pansarkryssaren Potemkin, Dr Caligaris kabinett. 

tisdag 14 maj 2013

Valda filmer/filmskapare

Först till kvarn... och här är några som har paxat för filmer. Redovisas tisdag 22 och tisdag 28 maj på MORGONLEKTIONERNA

Mathilda - Billion Dollar Baby (fokus Clintan)
Lana - Lejonkungen (fokus Disney)
Robin - Chinatown (Polanski)
Sebbe - Star Wars (fenomenet)
Lowe - Philadelphia (samhällsperspektivet)
Hedda - Gudfadern
Hanna - Taxi Driver (Scorcese)
Esther - Gladiator (samhällsperspektivet) (?)

OBS att det bara finns två möjligheter att redovisa (och att alla inte kommer att hinna redovisa tisdagen den 28:e, så är det för många som dyker upp då och som inte kommer den 22, då lottar jag. Sprider ni ut er är det inga problem...

tisdag 7 maj 2013

En filmhistoriskt viktig filmskapare eller film

Sista momentet i filmkunskap är att välja ut och presentera en viktig filmskapare eller film för kursgruppen. I samband med att du presenterar din film/filmskapare ska du också visa anslaget til den film du valt eller någon film av den filmskapare du valt.

Tisdagen den 14 maj ägnar vi dels åt att titta på några anslagsanalyser (från tisdagslektionen 7 maj), dels åt att ni får jobba med era presentationer. DU BÖR ALLTSÅ HA VALT EN FILM/FILMSKAPARE TILS DESS! Om du inte kommer på något själv kan jag ge många förslag av olika slag!


måndag 6 maj 2013

Tisdag morgon!

började vi titta på anslagsanalys: vad man kan läsa ut av en films anslag.

Var är era inlämningsuppgifter? :(

Några få har jag fått och läst (och kommenterat, på Fronter, samt fört in i matriserna vilka kvaliteer ni visat): Michaelas, Hannas, Esthers och Lanas texter. MEN RESTEN??

tisdag 16 april 2013

OBS! Ingen lektion förrän tisdag 7 maj!

Varför inte det?!

Eftermiddag 16 april - Katarina har NP i svenska med sin klass i ettan

Tisdag 23 april - Katarina på väg till Korea

Tisdag 30 april - Katarina på väg hem från Korea

Arbetsuppgifter (aktuell debatt inom filmmediet + närläsning av dokumentärfilm ligger på bloggen, i inlägget under detta. JOBBA BRA! :)

måndag 15 april 2013

Två uppgifter att lösa!

Under andra hälften av april är det ont om lärarledda lektioner - men å andra sidan är det nu dags för de två mer självständiga arbetsuppgifterna: att ventilera aktuell debatt kring film och att närläsa och diskutera en dokumentärfilm.

A Aktuell debatt om film
  • välj en aktuell fråga som diskuteras i filmvärlden (vi har resonerat om olika exempel på lektionstid)
  • ta fram ett relevant källmaterial (tidningsartiklar, radioprogram, TVinslag etc) att utgå ifrån
  • beskriv a) frågan b) de olika ståndpunkterna och vem som står för vad och varför
  • ta själv ställning - hur ser du på frågan?
Ha tydliga källhänvisningar i din framställning, så att det klart framgår vem som sagt vad när.
Omfång ca 1 A4sida, lämnas in på Fronter senast 3 maj.

B Närläsning av dokumentärfilmen TPBAFK

  • se filmen (finns på Youtube!)
  • närläs de första tio minuterna och resonera kring det filmiska berättandet. Hur arbetar regissören - och varför?
  • analysera filmen med avseende på materialet: vad är det för olika typer av material som regissören använder? Diskutera det "dokumentära" (vad kan vara arrangerat, vad är direkt fångat i kamera, vad är insamlat material, och... inte minst viktigt, vad visas inte?)
  • analysera filmen med avseende på budskapet: vad vill regissören säga med filmen? Vilka frågor drivs? Hur använder regissören olika filmiska grepp i sin argumentation?
  • till sist: hur ställer du dig själv till filmen och till de frågor den diskuterar? Vad håller du med om, vad har du eventuellt fått en delvis ny eller annan uppfattning om, vad håller du inte med om - och varför?
Ungefärligt omfång 3-4 A4sidor. Lämnas i mapp på Fronter senast 3 maj.

lördag 6 april 2013

Hur ligger du till i Filmkunskapen?

På Fronter ligger nu för var och en i kursen en "individuell betygsmatris", där jag har markerat  på olika sätt kunskapskrav som är uppnådda eller "påbörjade". För att du ska hitta till din matris, och dessutom förstå något vad jag menar med den, har jag spelat in en liten film - med info om hur man ska förstå markeringarna, med kopplingar till vad vi har gjort och till vad vi ska göra. Syftet är att du ska förstå vad jag har sett och inte sett av dina kunskaper. Och om du tycker att något är konstigt, eller om du inte håller med - då hugger du tag i mig på lektionen, vid något annat tillfälle, eller via mail eller kommentarsfunktion i matrisdokumentet. OK?Ses tisdag morgon!

tisdag 19 februari 2013

Nu finns det en inlämningsmapp i Fronter!

Så nu går det bra att skicka in reflektionerna kring filmcensur (enligt uppgiften ni har fått). Deadline 4 mars.

Kommer inte in på Fronter!

Skapar mapp för inlämningsuppgiften så fort jag kan...

Tisdag 19 februari morgonlektion

Vi ägnade lektionen åt animerad film - redan från filmens början en del av filmkonsten. Förstås.

Vi tittade på tecknad film, inte på stop-motion och inte heller på datanimerade filmer. Alla tre varianterna ingår förstås i paraplybegrepet animerad film.

Filmer vi såg på var
Steamboat Willy (första Musse Pigg-filmen av rang, första synkade till musik (nästan första i alla fall)), Disney
ur Fantasia (också Disney)
Red Hot Riding Hood (Tex Avery-film, typisk i sin sort men också en film som många hänvisar till)

Till sist ett längre stycke ur något helt annat, Barefoot Gen av Keiji Nakazava, ett avsnitt som visar att animerad film kan vara otroligt stark och diskutera existentiella frågor på ett suveränt sätt. Vi återkommer till detta när vi diskuterar dokumentärfilm.


Uppgift filmgranskning

Läs igenom materialet från SFI (länken “Censuren - så kom den till” finns på bloggen) samt det som står på Medierådets hemsida  (länkas till på bloggen) om filmgranskning och fundera över följande fråga:
Hur ser du på gränsdragningar mellan frihet (att visa/göra vad man vill) och skydd (att skyddas från sådant som kan vara skadligt) vad gäller film?
Återge kort filmcensurens historia i Sverige. Resonera kring de regler som i dag finns i Sverige kring film och filmgranskning och ta ställning till om du tycker att de är bra eller om det finns sådant du tycker bör förändras. Oavsett om du tycker de regler som finns är bra och tillräckliga eller om du anser att de borde förändras ska du föra resonemang där du motiverar dina ställningstaganden. Du får gärna hänvisa till egna erfarenheter – men det är inget krav (och dina resonemang bör förstås för att vara rimligt giltiga sträcka sig utanför din egen personliga sfär). Använd gärna exempel från aktuell debatt, om du kan hitta något sådant.


Omfång: 1 - 11/2 A4, Times New Roman 12
Deadline: måndag v 10 (4 mars)

Lämnas på Fronter! ( i inlämningsmappen “Filmgranskning”)

måndag 18 februari 2013

Tisdag 19 feb - ingen lektion på em!

Några lärare på skolan ska intervjuas om IT-situationen, jag är en av dem. Därför ingen lektion (eftersom det är intervjutid på just filmkunskapslektionen). MEN NI FÅR EN INDIVIDUELL UPPGIFT ATT JOBBA MED ISTÄLLET - och desto viktigare att komma på morgonlektionen då, så att du vet vad du ska göra! Just sayin.

tisdag 12 februari 2013

Läxa till tisdag 19 feb

Vi kommer nu att "lämna" de berättartekniska komponenterna - det vill säga, nu bör ni se till att ni lär er termerna och börjar använda dem. En sista genomgång att se på finns på webben, om filmmusik - läs igenom föreläsningen och lyssna på ljudexempel!

Länken till föreläsningen ligger här, och uppe till höger i "länksamlingen" på bloggen. Du ska förstås läsa hela texten (dvs om alla rubrikerna som du ser till vänster i menyn).


Tisdag 12 feb filmklipp

Båda tisdagens lektioner handlade om att titta på filmklipp som exemplifierar olika berättarkomponenter:

Spring Lola spring, Flying Daggers (färg som berättarfunktion)
Psycho (klippning, tidsförkortning - och så är det en av världens mest kända filmscener, "duschscenen")
Pansarkryssaren Potemkin ("trappscenen", också en av världens mest kända - och mest använda i "filmblinkningar" av olika slag - filmscener, tidsförlängning)
De omutbara (uppgörelsescenen i trappan)
Requiem for a dream (sätt att använda split screen)
M (en av de första ljudfilmerna, om ljudets betydelse)
A Clockwork Orange (musik som kommentar, gängvåld och klassisk musik)

tisdag 29 januari 2013

Filmklipp tisdag 29/1 eftermiddagslektionen

Exempel på kinematografi:
skärpedjup Citizen Kane
teleobjektiv Mandomsprovet
vad ser vi i bilden? Det vita bandet
kameraåkning/bildutsnitt De omutbara

Filmklipp 29/1 morgonlektionen

ur
Marie Antoinette (Coppola)
A Clockwork Orange (Kubrick)
Matrix (Wachowski)
Blade Runner (Scott)
Apocalypse now (Coppola)
Dr Caligaris kabinett (Wiene)


måndag 21 januari 2013

Filmiskt berättande - grunderna (läxfilmer t 29/1)

Först: en film och sedan en närläsning av den filmen utifrån bildutsnitt och kamera:

Själv filmen - handlar om hasch...

Närläsningen - kameravinklar etc

Sedan kommer här en film med genomgång utifrån den "handout" med begrepp (se länk uppe till höger) som ni alla ska ha pejl på när detta avsnitt av kursen är genomgånget.Till tisdag 29 januari - tre filmer alltså! Och en hel del att hålla i huvudet.

lördag 19 januari 2013

Till tisdag 22 jan

Problem med datorn... håhåjaja, det är burkigt ljud, men det får ni stå ut med. Här är i alla fall de tre filmer, var och en fem minuter långa,  som ni ska ha sett inför tisdagens lektioner. Då ska vi titta på filmexempel!

Ses tisdag morgon!

1. Hollywood - del 1


2. Hollywood- del 2


3. Svensk film - Guldåldern


torsdag 17 januari 2013

Försenad!

Det har varit lite mycket här... Men film att titta på före tisdag kommer här under dagen. Och det är ett löfte.

söndag 13 januari 2013

VÄLKOMNA!

Nu börjar kursen - Filmkunskap 50 p, om filmens uttrycksmedel. historia och aktualiteter. På den här bloggen finns den information du behöver, och på lektionerna tisdagar (mornar OCH eftermiddagar) jobbar vi med film på längden och tvären. Be there!