tisdag 19 februari 2013

Uppgift filmgranskning

Läs igenom materialet från SFI (länken “Censuren - så kom den till” finns på bloggen) samt det som står på Medierådets hemsida  (länkas till på bloggen) om filmgranskning och fundera över följande fråga:
Hur ser du på gränsdragningar mellan frihet (att visa/göra vad man vill) och skydd (att skyddas från sådant som kan vara skadligt) vad gäller film?
Återge kort filmcensurens historia i Sverige. Resonera kring de regler som i dag finns i Sverige kring film och filmgranskning och ta ställning till om du tycker att de är bra eller om det finns sådant du tycker bör förändras. Oavsett om du tycker de regler som finns är bra och tillräckliga eller om du anser att de borde förändras ska du föra resonemang där du motiverar dina ställningstaganden. Du får gärna hänvisa till egna erfarenheter – men det är inget krav (och dina resonemang bör förstås för att vara rimligt giltiga sträcka sig utanför din egen personliga sfär). Använd gärna exempel från aktuell debatt, om du kan hitta något sådant.


Omfång: 1 - 11/2 A4, Times New Roman 12
Deadline: måndag v 10 (4 mars)

Lämnas på Fronter! ( i inlämningsmappen “Filmgranskning”)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar