måndag 15 april 2013

Två uppgifter att lösa!

Under andra hälften av april är det ont om lärarledda lektioner - men å andra sidan är det nu dags för de två mer självständiga arbetsuppgifterna: att ventilera aktuell debatt kring film och att närläsa och diskutera en dokumentärfilm.

A Aktuell debatt om film
  • välj en aktuell fråga som diskuteras i filmvärlden (vi har resonerat om olika exempel på lektionstid)
  • ta fram ett relevant källmaterial (tidningsartiklar, radioprogram, TVinslag etc) att utgå ifrån
  • beskriv a) frågan b) de olika ståndpunkterna och vem som står för vad och varför
  • ta själv ställning - hur ser du på frågan?
Ha tydliga källhänvisningar i din framställning, så att det klart framgår vem som sagt vad när.
Omfång ca 1 A4sida, lämnas in på Fronter senast 3 maj.

B Närläsning av dokumentärfilmen TPBAFK

  • se filmen (finns på Youtube!)
  • närläs de första tio minuterna och resonera kring det filmiska berättandet. Hur arbetar regissören - och varför?
  • analysera filmen med avseende på materialet: vad är det för olika typer av material som regissören använder? Diskutera det "dokumentära" (vad kan vara arrangerat, vad är direkt fångat i kamera, vad är insamlat material, och... inte minst viktigt, vad visas inte?)
  • analysera filmen med avseende på budskapet: vad vill regissören säga med filmen? Vilka frågor drivs? Hur använder regissören olika filmiska grepp i sin argumentation?
  • till sist: hur ställer du dig själv till filmen och till de frågor den diskuterar? Vad håller du med om, vad har du eventuellt fått en delvis ny eller annan uppfattning om, vad håller du inte med om - och varför?
Ungefärligt omfång 3-4 A4sidor. Lämnas i mapp på Fronter senast 3 maj.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar