tisdag 7 maj 2013

En filmhistoriskt viktig filmskapare eller film

Sista momentet i filmkunskap är att välja ut och presentera en viktig filmskapare eller film för kursgruppen. I samband med att du presenterar din film/filmskapare ska du också visa anslaget til den film du valt eller någon film av den filmskapare du valt.

Tisdagen den 14 maj ägnar vi dels åt att titta på några anslagsanalyser (från tisdagslektionen 7 maj), dels åt att ni får jobba med era presentationer. DU BÖR ALLTSÅ HA VALT EN FILM/FILMSKAPARE TILS DESS! Om du inte kommer på något själv kan jag ge många förslag av olika slag!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar