tisdag 19 februari 2013

Nu finns det en inlämningsmapp i Fronter!

Så nu går det bra att skicka in reflektionerna kring filmcensur (enligt uppgiften ni har fått). Deadline 4 mars.

Kommer inte in på Fronter!

Skapar mapp för inlämningsuppgiften så fort jag kan...

Tisdag 19 februari morgonlektion

Vi ägnade lektionen åt animerad film - redan från filmens början en del av filmkonsten. Förstås.

Vi tittade på tecknad film, inte på stop-motion och inte heller på datanimerade filmer. Alla tre varianterna ingår förstås i paraplybegrepet animerad film.

Filmer vi såg på var
Steamboat Willy (första Musse Pigg-filmen av rang, första synkade till musik (nästan första i alla fall)), Disney
ur Fantasia (också Disney)
Red Hot Riding Hood (Tex Avery-film, typisk i sin sort men också en film som många hänvisar till)

Till sist ett längre stycke ur något helt annat, Barefoot Gen av Keiji Nakazava, ett avsnitt som visar att animerad film kan vara otroligt stark och diskutera existentiella frågor på ett suveränt sätt. Vi återkommer till detta när vi diskuterar dokumentärfilm.


Uppgift filmgranskning

Läs igenom materialet från SFI (länken “Censuren - så kom den till” finns på bloggen) samt det som står på Medierådets hemsida  (länkas till på bloggen) om filmgranskning och fundera över följande fråga:
Hur ser du på gränsdragningar mellan frihet (att visa/göra vad man vill) och skydd (att skyddas från sådant som kan vara skadligt) vad gäller film?
Återge kort filmcensurens historia i Sverige. Resonera kring de regler som i dag finns i Sverige kring film och filmgranskning och ta ställning till om du tycker att de är bra eller om det finns sådant du tycker bör förändras. Oavsett om du tycker de regler som finns är bra och tillräckliga eller om du anser att de borde förändras ska du föra resonemang där du motiverar dina ställningstaganden. Du får gärna hänvisa till egna erfarenheter – men det är inget krav (och dina resonemang bör förstås för att vara rimligt giltiga sträcka sig utanför din egen personliga sfär). Använd gärna exempel från aktuell debatt, om du kan hitta något sådant.


Omfång: 1 - 11/2 A4, Times New Roman 12
Deadline: måndag v 10 (4 mars)

Lämnas på Fronter! ( i inlämningsmappen “Filmgranskning”)

måndag 18 februari 2013

Tisdag 19 feb - ingen lektion på em!

Några lärare på skolan ska intervjuas om IT-situationen, jag är en av dem. Därför ingen lektion (eftersom det är intervjutid på just filmkunskapslektionen). MEN NI FÅR EN INDIVIDUELL UPPGIFT ATT JOBBA MED ISTÄLLET - och desto viktigare att komma på morgonlektionen då, så att du vet vad du ska göra! Just sayin.

tisdag 12 februari 2013

Läxa till tisdag 19 feb

Vi kommer nu att "lämna" de berättartekniska komponenterna - det vill säga, nu bör ni se till att ni lär er termerna och börjar använda dem. En sista genomgång att se på finns på webben, om filmmusik - läs igenom föreläsningen och lyssna på ljudexempel!

Länken till föreläsningen ligger här, och uppe till höger i "länksamlingen" på bloggen. Du ska förstås läsa hela texten (dvs om alla rubrikerna som du ser till vänster i menyn).


Tisdag 12 feb filmklipp

Båda tisdagens lektioner handlade om att titta på filmklipp som exemplifierar olika berättarkomponenter:

Spring Lola spring, Flying Daggers (färg som berättarfunktion)
Psycho (klippning, tidsförkortning - och så är det en av världens mest kända filmscener, "duschscenen")
Pansarkryssaren Potemkin ("trappscenen", också en av världens mest kända - och mest använda i "filmblinkningar" av olika slag - filmscener, tidsförlängning)
De omutbara (uppgörelsescenen i trappan)
Requiem for a dream (sätt att använda split screen)
M (en av de första ljudfilmerna, om ljudets betydelse)
A Clockwork Orange (musik som kommentar, gängvåld och klassisk musik)