tisdag 16 april 2013

OBS! Ingen lektion förrän tisdag 7 maj!

Varför inte det?!

Eftermiddag 16 april - Katarina har NP i svenska med sin klass i ettan

Tisdag 23 april - Katarina på väg till Korea

Tisdag 30 april - Katarina på väg hem från Korea

Arbetsuppgifter (aktuell debatt inom filmmediet + närläsning av dokumentärfilm ligger på bloggen, i inlägget under detta. JOBBA BRA! :)

måndag 15 april 2013

Två uppgifter att lösa!

Under andra hälften av april är det ont om lärarledda lektioner - men å andra sidan är det nu dags för de två mer självständiga arbetsuppgifterna: att ventilera aktuell debatt kring film och att närläsa och diskutera en dokumentärfilm.

A Aktuell debatt om film
  • välj en aktuell fråga som diskuteras i filmvärlden (vi har resonerat om olika exempel på lektionstid)
  • ta fram ett relevant källmaterial (tidningsartiklar, radioprogram, TVinslag etc) att utgå ifrån
  • beskriv a) frågan b) de olika ståndpunkterna och vem som står för vad och varför
  • ta själv ställning - hur ser du på frågan?
Ha tydliga källhänvisningar i din framställning, så att det klart framgår vem som sagt vad när.
Omfång ca 1 A4sida, lämnas in på Fronter senast 3 maj.

B Närläsning av dokumentärfilmen TPBAFK

  • se filmen (finns på Youtube!)
  • närläs de första tio minuterna och resonera kring det filmiska berättandet. Hur arbetar regissören - och varför?
  • analysera filmen med avseende på materialet: vad är det för olika typer av material som regissören använder? Diskutera det "dokumentära" (vad kan vara arrangerat, vad är direkt fångat i kamera, vad är insamlat material, och... inte minst viktigt, vad visas inte?)
  • analysera filmen med avseende på budskapet: vad vill regissören säga med filmen? Vilka frågor drivs? Hur använder regissören olika filmiska grepp i sin argumentation?
  • till sist: hur ställer du dig själv till filmen och till de frågor den diskuterar? Vad håller du med om, vad har du eventuellt fått en delvis ny eller annan uppfattning om, vad håller du inte med om - och varför?
Ungefärligt omfång 3-4 A4sidor. Lämnas i mapp på Fronter senast 3 maj.

lördag 6 april 2013

Hur ligger du till i Filmkunskapen?

På Fronter ligger nu för var och en i kursen en "individuell betygsmatris", där jag har markerat  på olika sätt kunskapskrav som är uppnådda eller "påbörjade". För att du ska hitta till din matris, och dessutom förstå något vad jag menar med den, har jag spelat in en liten film - med info om hur man ska förstå markeringarna, med kopplingar till vad vi har gjort och till vad vi ska göra. Syftet är att du ska förstå vad jag har sett och inte sett av dina kunskaper. Och om du tycker att något är konstigt, eller om du inte håller med - då hugger du tag i mig på lektionen, vid något annat tillfälle, eller via mail eller kommentarsfunktion i matrisdokumentet. OK?Ses tisdag morgon!